iSale Improvements
E-learning ontwikkeling, Opleidingsadvies, Multimedia design, Professionele bedrijfsvideo's


Adviseur / Coach

Als startende online ondernemer krijg je met veel uitdagingen te maken.
Omdat ondernemen inherent is aan het verkennen van onbekend terrein kan dit soms veel van je vragen.
Mijn ervaring leert dan ook dat je met vraagstukken te maken kunt krijgen waar je vrienden, familieleden of collega's je niet mee kunnen helpen. Het is nou eenmaal niet voor iedereen weggelegd om ondernemer te zijn en veel mensen kiezen voor zekerheid. 

Juist als ondernemer moet je regelmatig risico's nemen en kunnen goed bedoelde adviezen van geliefden vaak juiste een belemmerende factor zijn.
Dit kan leiden tot frustraties, ruzie, spanningen en je onderneming onnodig onder druk zetten.
Ervaar je op dit moment strubbelingen met het managen van je online onderneming en je privéleven? 
Loop je tegen je eigen grenzen aan waar je online onderneming onder lijdt?
Merk je dat je onderneming meer energie kost dan het oplevert? 
Dan ben je bij iSale Solutions aan het juiste adres.

Het ondernemerschap kan een eenzame reis zijn als je op niemand kan terugvallen wanneer het even tegenzit.
Als je geen mensen om je heen hebt met wie je van gedachten kunt wisselen of om raad kunt vragen is dit een gemiste kans voor je onderneming. Het delen van kennis en ervaringen om zo goed gefundeerde keuzes te kunnen maken is van essentieel belang in het leven algemeen en met name als ondernemer.
Iedere ondernemer heeft te maken met twijfels, onderzekerheid of vragen en dan is het gewoon heel prettig om dit te kunnen bespreken met iemand die weet waar je het over hebt. 

Advies op maat 

Samen formuleren we concrete en heldere doelen die aansluiten bij je persoonlijke en/of zakelijke visie en missie. Deze geformuleerde doelen dienen als uitgangspunt voor het vervolgtraject waarin ik je voorzie van advies op maat.
Oplossingrichtingen die volledig zijn toegespitst op jouw unieke situatie.
Geen vage termen of onhaalbare targets, maar praktische voorstellen waar je direct mee aan de slag kunt.