iSale Improvements
Contentschrijver, Coach en Klankbord voor online ondernemers


Coaching

Als startende online ondernemer krijg je met veel uitdagingen te maken.
Omdat ondernemen inherent is aan het verkennen van onbekend terrein kan dit soms veel van je vragen.
Mijn ervaring leert dan ook dat je met vraagstukken te maken kunt krijgen waar je vrienden, familieleden of collega's je niet mee kunnen helpen. Het is nou eenmaal niet voor iedereen weggelegd om ondernemer te zijn en veel mensen kiezen voor zekerheid. 

Omdat je als ondernemer juist regelmatig risico's moet nemen kunnen goed bedoelde adviezen van geliefden vaak nutteloos zijn. Dit kan leiden tot frustraties, ruzie, spanningen en je onderneming onnodig onder druk zetten. Ervaar je op dit moment strubbelingen met het juist managen van je online onderneming en je priveleven. Loop je tegen je eigen grenzen aan waar je online onderneming onder lijdt? Merk je dat je onderneming meer energie kost dan het oplevert? 


Sparren 

Het ondernemerschap kan een eenzame reis zijn als je op niemand kan terugvallen wanneer het even tegenzit.
Als je geen mensen om je heen hebt met wie je van gedachten kunt wisselen of om raad kunt vragen is dit een gemiste kans voor je onderneming. Het delen van kennis en ervaringen om zo goed gefundeerde keuzes te kunnen maken is van essentieel belang in het leven algemeen en met name als ondernemer.
Iedere ondernemer heeft te maken met twijfels, onderzekerheid of vragen en dan is het gewoon heel prettig om dit te kunnen bespreken met iemand die weet waar je het over hebt. 
Niet alleen een luisterend oor, maar ook iemand die je waardevolle feedback en inzichten kan geven.


De mastermindgroep

Napoleon Hill zei 80 jaar geleden in zijn boek  ‘
Think and Grow Rich’: 

“Waar twee of meer mensen actief betrokken worden bij het streven naar een bepaald doel met een positieve mindset, wordt een onverslaanbare kracht gevormd”.


Een mastermind groep vormt deze onverslaanbare kracht.
Een combinatie van brainstormen, educatie, wederzijdse verantwoording en ondersteuning met het doel je bedrijf en persoonlijke kennis en kunde aan te scherpen.  Een mastermind groep helpt jou en je groepsleden succes te behalen. 

Leden van de mastermind dagen elkaar uit om krachtige doelen te bepalen en, nog belangrijker, deze doelen te behalen. Meestal is er een leider van een mastermind, vaak een coach, die de groep leidt, aanjaagt en de structuur bepaalt van de bijeenkomst. De coach deelt haar/zijn visie, lessen en advies. Maar ook de andere leden dragen hun deel bij. Als alleen de coach deelt is het een cursus, geen mastermind.