iSale Improvements
E-learning ontwikkeling, Opleidingsadvies, Multimedia design, Professionele bedrijfsvideo's


Onboarding

Impact Learning ontwikkelt en implementeert complete onboardingstrajecten binnen uiteenlopende organisaties.
Onderzoek wijst uit dat het socialisatieproces van nieuwe medewerkers enorm wordt ondersteund door een gedegen onboarding. Een gedegen onboarding heeft zowel op de korte als langer termijn een enorme positieve impact op de productiviteit en loyaliteit van nieuwe medewerkers. Middels een onboarding kunnen verwachtingen, geldende regels en wetten, de bedrijfscultuur en sociale structuren meteen helder worden overgebracht op de nieuwe medewerker. Ook kan een onboarding worden ingezet om nieuwe medewerkers in te werken door middel van training on the job.
Impact Learning denkt graag met u mee op welke wijze een efficiënte onboarding geïmplementeerd kan worden binnen uw organisatie. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij de uitrol van het onboardingstraject.


Trainingen / Workshops

Wij verzorgen verschillende inspirerende trainingen en workshops voor organisaties die behoefte hebben aan een snelle ontwikkeling van hun personeel. Onze trainingen en workshops zijn afgestemd op de specifieke kernmerken van uw organisatie en sluiten naadloos aan bij de leerbehoeften van uw medewerkers. Of het nu gaat om praktische of theoretische kennis, Impact Learning zorgt voor een aanbod op maat.
Met onze jarenlange ervaring weten wij leerstof op een boeiende en doortastende wijze over te brengen.
Naast dat wij trainingen en workshops geven kunnen we ook enkel ondersteunen bij de ontwikkeling hiervan.
Dit is bijvoorbeeld interessant als u al trainers in dienst heeft. Ook na een training of workshop kunt u tot 1 maand nazorg van ons verwachten. Onze missie is namelijk pas geslaagd als uw leerdoelen zijn behaald. Of u nu kiest voor een enkele training of een compleet traject voor 1 of meerdere medewerkers.


Teamcoaching

We zijn ook gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van teams met als doel om de prestaties en onderlinge samenwerking te verbeteren. De groepsdynamiek binnen een team wordt in kaart gebracht door middel van verdiepende gesprekken en praktische opdrachten. Door teams uit te dagen of juist aan te moedigen wordt de eigen rol binnen het team en de onderlinge dynamiek in kaart gebracht.
Om de samenhang binnen een team te verbeteren wordt er ruimschoots aandacht besteedt aan onderliggende overtuigingen en emoties van ieder individu waarbij het teambelang nooit uit het oog verloren wordt. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een hecht samenwerkingsverband waarbij teams zoveel mogelijk zelfsturend zijn en teamleden verantwoordelijkheid nemen voor het eigen functioneren.


Leiderschapsontwikkeling

Leiderschap heeft grote invloed op de betrokkenheid en motivatie van medewerkers.  
Leidinggevenden kunnen zowel een motiverend als demotiverend klimaat creëren.
Wanneer mensen vrijwillig ontslag nemen, komt dat in een groot aantal situaties door hun baas.

Leidinggevenden die niet functioneren belemmeren de voortgang van het team, de organisatie maar ook de individuele ontwikkeling van de medewerker.

iSale Improvements helpt bedrijven met leiderschapsontwikkeling.
Leidinggevenden hebben veel invloed op de productiviteit en motivatie van medewerkers. Impact learning heeft met name aandacht voor de mensgerichte competenties van leidinggevenden. De basis voor goed leiderschap begint met zelfbewustzijn. Leidinggevenden zijn over het algemeen zeer goed in taak- en resultaatgerichte aspecten van hun werk. Mensgerichte competenties blijken vaak minder goed ontwikkelt te zijn.


Wij gaan graag het gesprek aan om samen te inventariseren of en op welke manier leren kan bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie.